niedziela, 30 październik 2016 15:21

Klub 100

 

 

Idea Klubu Stu wspierającego działalność klubów sportowych rozwinęła się na przełomie XIX i XX wieku. W 1899 r. założono klub FC Barcelona, wokół którego w zawrotnym tempie zaczęli gromadzić się sympatycy futbolu, chcący aktywnie wspierać zespół. We wrześniu bieżącego roku liczba członków FC Barcelona (czyli tak zwanych „socios”) osiągnęła 170 000 osób. Co ciekawe, 17% socios pochodzi spoza Hiszpanii. Warto jednak zaznaczyć, że to nie FC Barcelona ma największą liczbę członków. Większą o ok. 1000 liczbą członków może się pochwalić Benfica Lizbona. Na trzecim miejscu plasuje się Manchester United, który zrzesza ok. 151 000 osób.

 

Ideą powstania Klubu Stu było skonsolidowanie osób prywatnych i firm działających na danym regionie, których uczestnictwo w nim to dobrowolna i świadoma chęć pomocy klubowi.

 

Wraz z nadchodzącym sezonem rozgrywkowym 2012/2013 również Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ŻAKI podjął decyzję o założeniu KLUBU STU dla kibiców i sympatyków dziecięcej i młodzieżowej piłki nożnej w Szczecin Dąbiu.

 

Bliska współpraca członków KLUBU STU ma pomóc w tworzeniu bezpieczeństwa finansowego celem umocnienia pozycji naszego Klubu i jego dalszego rozwoju. Pozyskane środki zostaną przeznaczone wyłącznie na finansowanie bieżących potrzeb sekcji piłki nożnej.

 

Przede wszystkim wpływy z wpłat członków KLUBU STU chcemy przeznaczać na rozwój sportu wśród młodzieży i dzieci, ponieważ to od nich wszystko się zaczyna i dobrze wyszkolony zawodnik, który ma warunki do uprawiania sportu od najmłodszych lat w przyszłości będzie mógł występować w wyższych klasach rozgrywkowych i rozwijać swoją karierę jako piłkarz zawodowy. Takich zawodników chcielibyśmy wyszkolić.

 

Ponieważ członkostwo w KLUBIE STU ma charakter dobrowolny, a głównym jego celem jest wsparcie sekcji piłki nożnej podstawową zasadą uczestnictwa w klubie jest rzetelność i uczciwość wszystkich członków klubu.

 

Wstępując do KLUBU STU nie tylko stajecie się Państwo mecenasami piłki nożnej w Szczecinie, ale również macie Państwo możliwość własnego rozwoju, poprzez nawiązanie kontaktów biznesowych z innymi członkami KLUBU.

 

 

Aby wstąpić do KLUBU STU należy wypełnić deklarację członkowską co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu KLUBU 100.

 

Członkowie KLUBU STU zostaną umieszczeni na liście klubowej, która będzie na bieżąco do wglądu zarówno w klubie, jak i na stronie internetowej www.żaki.pl

 

Przywileje członkostwa w KLUBIE STU:

 • każdy członek Klubu otrzyma pamiątkowy  dyplom

 • każdy członek Klubu  otrzyma szalik klubowy,

 • każdy członek Klubu wedle życzenia będzie otrzymywał pocztą mailową wszystkie aktualności klubowe oraz informacje o planowanych imprezach, meczach, sparingach,

 • członkowie Klubu mają prawo do umieszczenia na swoich stronach internetowych banerka lub informacji potwierdzających fakt przynależności do Klubu Stu, banerek reklamowy  zostanie również umieszczony na stronie internetowej www.żaki.pl oraz na czas trwania zawodów sportowych na naszych obiektach zostanie powieszony baner reklamowy.


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA KLUBU 100

Regulamin Klubu 100 przy MUKS ŻAKI

§ 1

Zasady ogólne

 1. W Klubie 100 uczestniczyć mogą pełnoletnie osoby fizyczne oraz firmy.

 2. Członkowie Klubu 100 stają się członkami wspierającymi MUKS ŻAKI.

 3. Uczestnik Klubu 100 deklaruje się wpłacać co miesiąc określoną w deklaracji kwotę darowizny lub zadeklarują się wspomagać działalność klubu w innej formie pozwalającej na realizacje celów statutowych.

 4. Zarząd Klubu MUKS ŻAKI może zezwolić na nieregularne darowizny na rzecz Kubu 100.

 5. Wpłaty dokonywane są, jako darowizny na rzecz MUKS ŻAKI i przeznaczone na realizację celów statutowych.

 6. Wpłat należy dokonywać przelewem bankowym na konto MUKS ŻAKI, wpisując w tytule przelewu: „darowizna na cele statusowe – Klub 100” oraz podając swoje dane i jakiego okresu dotyczy dana wpłata.

 7. Zaleganie z wpłatami składek przez okres trzech miesięcy lub nie udzielanie się na rzecz klubu spowoduje ustanie członkostwa i wykreślenie z listy członków Klubu 100.

 8. Członkowie klubu 100 wyrażają zgodę na otrzymywanie zaproszeń, powiadomień i informacji na temat działalności klubu 100, za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z wykorzystaniem danych adresowych podanych w deklaracji.


§ 2

Rozliczenie i informacja o działalności prowadzonej przez MUKS ŻAKI

 1. MUKS ŻAKI, będzie na bieżąco informować o ilości uczestników Klubu 100 i ich wpłatach na konto MUKS ŻAKI, podając dane dotyczące wszystkich członków Klubu(za ich zgodą), na stronie internetowej www.żaki.pl

 2. Zebrane przez Klub 100 środki będą do dyspozycji klubu MUKS ŻAKI na działalność statusową klubu.

 3. Raz w roku będzie przedstawiać rozliczenie ze środków finansowych zebranych w wyniku działalności Klubu 100.Wszelkich informacji o członkostwie w Klubie udziela Zarząd Klubu ŻAKI

 

Więcej w tej kategorii: « O klubie Zarząd klubu »
logo-szczecin.jpg

Szkolenie w Klubie MUKS Żaki Szczecin Dąbie od 2013 jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin

Kontakt

Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy ŻAKI70-812 Szczecin
ul. Pomorska 150

502 368 826
668 394 797

mukszaki@gmail.com 

Śledź nas na FB

© 2016 MUKS Żaki Szczecin Dąbie